Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

25.5.2018

Pekka Halosen seuran jäseneksi liittyminen edellyttää eräiden henkilötietojen antamista. Käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti ja noudatamme Suomessa sovellettavaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

 

Rekisterinpitäjä

Pekka Halosen seura ry

Halosenniemi, PL 60

04301 Tuusula

Y-tunnus 0625530-3

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

sihteeri Tarja Kärkkäinen

040 314 3461, tarja.m.karkkainen (a) tuusula.fi

 

Rekisterin nimi

Pekka Halosen seuran jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyksen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden ja yhteydenottojen hoitamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- yhteystiedot

- jäsenyyden alkamisaika

- taloushallintoon liittyvät asiat

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen itse ilmoittaa ilmoittautuessaan. Lisäksi tietoja kertyy yhdistyksen toiminnan yhteydessä esimerkiksi jäsenmaksujen ym. käsittelyn osana.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään Tuusulan kunnan verkkolevyllä excel-taulukkona, johon seuran sihteerillä on käyttöoikeus. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.