Seura

Pekka Halosen seura

Pekka Halosen seuran tehtävänä on tehdä tunnetuksi taiteilijan elämäntyötä ja taidetta. Seura on perustettu vuonna 1977, ja perustajajäseniin kuuluivat muun muassa tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja taiteilijan poika Antti Halonen. Seuran perustamisen taustalla oli päätös muuttaa aiemmin kotiseutumuseona toiminut Halosenniemi Pekka Halosen taiteilijakotimuseoksi.

Seuran merkittävä Pekka Halosen taiteen kokoelma on talletettu Halosenniemen museolle, jossa teokset ovat usein nähtävissä.

Seurassamme on jäseninä sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä. Yhteistä jäsenillemme on kiinnostus Pekka Halosen ja Suomen kultakauden ajan taiteeseen sekä taide- ja paikallishistoriaan. Järjestämme Pekka Halosen ja hänen aikalaistensa taiteeseen liittyviä luentoja sekä mielenkiintoisia taideretkiä.

Teemme läheistä yhteistyötä Halosenniemen museon kanssa. Seurallamme on myös tiiviit suhteet Pekka Halosen akatemiaan ja alueen muihin taiteilijaseuroihin, muun muassa Martta Wendelin Seuraan ja Eero Järnefelt seuraan.

Seuran hallitus

Pekka Halosen seuran hallituksessa vuonna 2023 on puheenjohtajana Johanna Lindfors. Hallituksen jäseniä ovat Satu Grenfors, Pekka Halonen, Taina Hovi, Emmi Kaartinen, Antti Kalliomäki, Anna-Maija Tapper, Markus Meckelborg ja Tarja Kärkkäinen. Seuran sihteerinä toimii Tarja Kärkkäinen.

Seuran hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista kukin valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä voi jatkaa korkeintaan kuuden perättäisen vuoden ajan. Hallitus valitaan syksyn vuosikokouksessa.

Seuran historiaa

Pekka Halosen seuraa oli perustamassa joukko maamme kulttuurielämän merkkihenkilöitä, muun muassa säveltäjä Ahti Sonninen, taidehistorioitsija Aune Lindström, professori Sakari Saarikivi ja yliasiamies Erkki Salonen. Yhdessä taiteilijan pojan Antti Halosen kanssa he valmistelivat seuran perustamiskokousta, joka pidettiin 9.10.1977. Seuraa oli perustamassa yhteensä 35 jäsentä. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli lupautunut seuran suojelijaksi ja ensimmäiseksi jäseneksi.

Seuran perustamisen taustalla oli 1970-luvun puolivälissä tehty päätös muuttaa kotiseutumuseona toiminut Halosenniemi Pekka Halosen taiteilijakotimuseoksi. Seuran tehtäväksi määriteltiin toimiminen Pekka Halosen, hänen persoonansa, elämäntyönsä ja taiteensa tuntemuksen syventämiseksi.

Ensimmäinen merkittävä yhteistoimintaprojekti, jossa seura oli aktiivisesti mukana, oli Helsingin Taidetalossa 1981 järjestetty Pekka Halosen taiteen näyttely. Vuonna 1990 puolestaan valmistui Halosenniemen laaja entisöimisprojekti, jonka tuloksena taiteilijakoti saatiin kokonaisuudessaan museokäyttöön taiteilijan syntymän 125-vuotisjuhlan kunniaksi. Muutamia vuosia myöhemmin 1996 Tuusulan opiston nimi muutettiin Pekka Halosen akatemiaksi.

Seura on ollut myötävaikuttamassa kahden merkittävän julkaisun toteuttamisessa. Taiteilijan syntymän juhlavuonna 1990 ilmestyi Halosen kirjeenvaihtoon ja taidekuvitukseen pohjaava teos Pekka Halonen sanoin ja kuvin, jonka toimitti seuran pitkäaikainen hallituksen jäsen, taidehistorioitsija Juha Ilvas. Vuonna 2005 puolestaan ilmestyi Halosenniemen museon toimittama teos Tupatölli omalle turpeelle – Halosenniemen taiteilijakoti, jota seura oli taloudellisesti tukemassa.

Halosenniemi oli rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi jo 1966 eli ennen seuran perustamista. Antti Halonen oli ollut ajamassa myös tätä asiaa. Antti Halonen oli mukana seuran toiminnassa pitkään hallituksen jäsenenä. Kuoltuaan 1985 hän testamenttasi omaisuutensa Pekka Halosen seuralle. Toisen merkittävän testamenttilahjoituksen seura sai 1998. Testamenttilahjoitukset ovat olleet tärkeässä osassa mahdollistamassa seuran pitkäjänteistä työtä.

Pekka Halosen Seura ry:n logo syntyi 1993 taidemaalari, graafikko Jorma Hautalan suunnittelemana. Logossa on siluettikuva Halosenniemestä.

Seuran puheenjohtajat

1977–1983 Aune Lindström
1983–1988 Ahti Haukkavaara
1989–1991 Ulla Svinhufvud
1992–1995 Juha Ilvas
1995 Juhani Kolehmainen
1996–1997 Jukka Virta
1998–2004 Saara-Maria Paakkinen
2005–2007 Pekka Heikkinen
2008 Pekka Halonen
2009–2014 Pekka Heikkinen
2015–2016 Matti J. Arola
2017–2018 Lars Collin
2019–2021 Pekka Heikkinen
2022– Johanna Lindfors

Pekka Halosen seuran perustamiskokous pidettiin Halosenniemessä 9.10.1977

Pekka Halosen seuran perustava kokous pidettiin 9.10.1977 Halosenniemessä. Paikalla olivat muun muassa taidehistorioitsija Aune Lindström, museonhoitajat Jarmo ja Anne Parkkonen, taiteilijan poika Antti Halonen sekä muita suvun jäseniä, aikakauden taiteilijoita ja Tuusulan kunnan edustajia. Seuraa oli perustamassa yhteensä 35 jäsentä. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli lupautunut seuran suojelijaksi ja ensimmäiseksi jäseneksi.