Vuosikokouksen päätöksiä 23.11.2021

Posted on
Pekka Halosen seuran vuosikokous pidettiin 23.11. Taiteilijakoti Erkkolassa. Kokouksessa käsiteltiin tulevan vuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hallituksen ja puheenjohtajan valinnat. Kokouksen päätteeksi tutustuttiin ”Lapsuuden joulu” -näyttelyyn, jossa on esillä jouluisia alkuperäiskuvituksia Martta Wendeliniltä ja Rudolf Koivulta.
Seuran jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäseniltä 20 €, yritysjäseniltä 200 € ja yhdistyksiltä 40 €.

Toimintasuunnitelmassa huomioidaan seuran mukanaolo Halosenniemen museon kehittämistyössä. Seura tukee ja avustaa Halosenniemen museon tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa, hankkii mahdollisuuksien mukaan Pekka Halosen taidetta sekä Halosen taiteen tutkimista tukevaa maisemataidekirjallisuutta. Seura järjestää yhteistapaamisia aiheeltaan ja sijainniltaan läheisten taiteilijaseurojen, taiteilijakoteihin liittyvien yhdistysten kanssa tai muiden paikallisyhdistysten kanssa.

Seura tarjoaa taidekokoelmaansa lainattavaksi ammatillisesti johdetuille museoille Halosenniemen museon välityksellä. Kokoelmaan pohjautuvan näyttelyn kuljetuskustannuksiin voi hakea seuralta avustusta. Seura voi myöntää stipendin lopputyön tai muun vastaavan opinnäytetyön perustella.

Vuoden aikana seura osallistuu Pekka Halosen syntymäpäivän (23.9.) viettoon, jolloin myös käydään taiteilijan haudalla. Huomioidaan toiminnassa Halosenniemen juhlavuosi, vuonna 2022 tulee 120 vuotta rakennuksen valmistumisesta. Tutkitaan mahdollisuuksia hankkia Pekka Halosen maalaus juhlavuonna. Varaudutaan seuran asunnon remontointiin vuokralaisen vaihtuessa.

Lisäksi selvitellään mahdollista järjestää taideretki loppukesästä 2022 sekä Pekka Halosen jalanjäljissä -ulkomaanmatka Kööpenhaminaan syksyllä 2022 tai keväällä 2023 koronatilanne huomioiden.

Valinnat

Pekka Heikkiselle hallituksessa olon määrävuodet täyttyivät ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin taidehistorioitsija Johanna Lindfors.
Seuran hallitukseen valittiin Taina Värri, Taina Hovi, Helena Hurri, Emmi Kaartinen, Pekka Halonen, Anna-Maija Tapper, Satu Grenfors ja Antti Kalliomäki. Toiminnatarkastajiksi valittiin Raija Ruuskanen ja Pekka Holma.