Vuosikokouksen päätöksiä 29.11.2022

Posted on
Pekka Halosen seuran vuosikokous pidettiin 29.11. Halosenniemessä. Tilaisuus alkoi Anni ja Hilda -esityksellä, hahmojen takana ovat tuusulalaiset musiikin ammattilaiset ja paikallisoppaat Taina Piira ja Tuula Saarensola. Kokouksessa käsiteltiin tulevan vuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hallituksen ja puheenjohtajan valinnat. Kokouksen päätteeksi tutustuttiin ”Soiva Halosenniemi” -näyttelyyn, jossa on vieraana on joukko suomalaisia eturivin muusikkoja, jotka ovat säveltäneet omat musiikkikappaleensa Pekka Halosen maalauksen innoittamana. Kokouksen lopuksi esiteltiin seuran vastikään hankkima Pekka Halosen maalaus ”Kukkiva pihlaja” vuodelta 1915, jolla halutaan juhlistaa Halosenniemen 120 vuotista historiaa.
Seuran jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäseniltä 20 €, yritysjäseniltä 200 € ja yhdistyksiltä 40 €.

Toimintasuunnitelmassa huomioidaan seuran mukanaolo Halosenniemen museon kehittämistyössä. Seura tukee ja avustaa Halosenniemen museon tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa, hankkii mahdollisuuksien mukaan Pekka Halosen taidetta sekä Halosen taiteen tutkimista tukevaa maisemataidekirjallisuutta. Seura järjestää yhteistapaamisia aiheeltaan ja sijainniltaan läheisten taiteilijaseurojen, taiteilijakoteihin liittyvien yhdistysten kanssa tai muiden paikallisyhdistysten kanssa.

Seura tarjoaa taidekokoelmaansa lainattavaksi ammatillisesti johdetuille museoille Halosenniemen museon välityksellä. Kokoelmaan pohjautuvan näyttelyn kuljetuskustannuksiin voi hakea seuralta avustusta. Seura voi myöntää stipendin lopputyön tai muun vastaavan opinnäytetyön perustella.

Vuoden aikana seura osallistuu Pekka Halosen syntymäpäivän (23.9.) viettoon, jolloin myös käydään taiteilijan haudalla. Seuran asunnossa tehdään remontointia vuokralaisen vaihtuessa alkuvuodesta.

Järjestetään jäsenille taideretki loppukesästä 2023 sekä selvitellään mahdollisuutta Pekka Halosen jalanjäljissä -ulkomaanmatkaan Kööpenhaminaan syksylle 2023 tai keväälle 2024.

Seuran verkkosivuilla www.pekkahalosenseura.fi ja Facebook-sivulla viestitään seuran toiminnasta. Jäsenille lähetetään tietoa toiminnasta myös sähköpostitse. Vuosikokouskutsut lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, mutta toimitetaan vuosikokouskutsut myös postitse, jos sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

Valinnat

Seuran puheenjohtajana jatkaa taidehistorioitsija Johanna Lindfors. Seuran hallitukseen valittiin Taina Hovi, Emmi Kaartinen, Pekka Halonen, Anna-Maija Tapper, Satu Grenfors, Antti Kalliomäki, Markus Meckelborg ja Tarja Kärkkäinen. Toiminnatarkastajiksi valittiin Raija Ruuskanen ja Pekka Holma.